Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

NASZYM PRIORYTEREM JEST BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW GRY

Stosujemy zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Pokoje zostały skontrolowane przez inspektora p-poż i otrzymaliśmy pozytywną opinie zawartą w protokole. (link)

Zasady bezpieczeństwa

Uczestnicy gry przechodzą kurs bezpieczeństwa

Uczestnicy gry nie są przykuwani, wiązani ani w żaden inny sposób ograniczani ruchowo
W każdej chwili uczestnik gry może zażądać natychmiastowego jej zakończenia poprzez:
   – zgłoszenia do prowadzącego grę poprzez dostępne w pokojach środki komunikacji
   – otwarcie jednego z wyjść ewakuacyjnych i uruchomienia alarmu
   – uruchomienia alarmu
Zagadki wykorzystujące instalacje elektryczną zasilane są napięciem bezpiecznym 12V DC lub 24V DC

 

W naszych pokojach nie używamy:

gazu
otwartego ognia
substancji niebezpiecznych
substancji łatwopalnych
mobilnych, elektrycznych podgrzewaczy powietrza (farelki, termowentylatory)

Nasze pokoje wyposażone są:

w czujniki dymu i czadu
monitoring (wizja i fonia)
apteczkę
gaśnice (w każdym pomieszczeniu)
instrukcje postępowania w razie pożaru
instrukcje ewakuacji
dodatkowe oznakowane wyjścia ewakuacyjne

Stosujemy zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Życzymy miłej i bezpiecznej zabawy

O Nas

Do zabawy zapraszają pasjonaci gry i zawodowi muzycy, trębacz i Primadonna – solistka światowych scen operowych, naoczny świadek przedstawionych historii.

Nasze Pokoje

Prima Donna
Czarodziejski Flet
Czarodziejska Donna

 

Kontakt z nami

kontakt@operatorzagadek.pl

721 874 022​

Os. Piastowskie 78 lokal 30 na piętrze obok fryzjera

numer konta: 70 1140 2004 0000 3702 7827 1584

O Nas

Do zabawy zapraszają pasjonaci gry i zawodowi muzycy, trębacz i Primadonna – solistka światowych scen operowych, naoczny świadek przedstawionych historii.

Nasze Pokoje

Prima Donna
Czarodziejski Flet
Czarodziejska Donna

 

Kontakt z nami

kontakt@operatorzagadek.pl

721 874 022​

Os. Piastowskie 78 lokal 30 na piętrze obok fryzjera

Close Menu